PL

Komunikacja

Narzędzie do zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji w jednym

E-pos.tv to nie tylko medium do komunikacji marketingowej, skutecznie zastępujące takie rozwiązania POS jak plakat, display, ulotka, ale również cyfrowe narzędzie do wewnętrznej komunikacji/ informowania.

Możliwość przygotowania treści (content) skierowanych do danej grupy docelowej oraz zdefiniowanie ich czasu emisji sprawiają, iż e-pos.tv jest idealnym medium do przekazywania informacji pracownikom.

System pozwala na równoczesne przekazywanie ważnych informacji dotyczących firmy np. aktualności, polityka [firmy], informacje dodatkowe itp. doskonalenie wiedzy o asortymencie, akcje krótkoterminowe a także przeprowadzenie szkoleń dotyczących produktu, posiada też inne możliwości zastosowania.

Systematyczna komunikacja firmowa zwiększa motywację i przyczynia się do zadowolenia pracowników.

E-pos.tv korzyści

  1. Zwiększenie sprzedaży
  2. Kreowanie wizerunku
  3. Zwrot kosztów inwestycji i dodatkowe zyski z reklamy
więcej »